Archiwum dla kategorii "Książki,Prasa"

1
Cze

FORMA A KONSTRUKCJA MEBLI

   Posted by: Konserwator Tags:

Meble jako sprzęty codziennego użytku są także przedmiotami sztuki. Sztuka użytkowa od zawsze pełni w naszym życiu ogromną rolę.
Najczęściej projektowaniem mebli zajmowali się architekci „traktujący wyposażenie meblarskie jako integralną część projektowanych budynków i środek wyrazu artystycznych idei”. Projektowanie mebli stwarzało architektom możliwość „podsumowania ich wiedzy technicznej, antropologicznej, wiedzy o otaczającym świecie i ludzkich potrzebach, a także było okazją do zastosowania nowych materiałów i własnych doświadczeń zawodowych”. Dawni projektanci mebli, podobnie jak współcześni, zwracali szczególną uwagę na „kompleksowe podejście do projektowania, spełniając zarówno wymagania dotyczące zadowalającego wyglądu, jak i niezbędnych  funkcji” .

Projektanci mebli, tak jak wszyscy architekci,
powinni opierać swoje pomysły nie tylko na inspiracji
twórczej, ale również na znajomości pracy konstrukcji.
Jednak w projektowaniu mebli działania estetyczne często odgrywają
decydującą rolę w całości prac projektowych, odsuwając
na dalszy plan względy wytrzymałościowe.

Z drugiej strony, wykonanie projektu konstrukcyjnego jest zazwyczaj powierzane inżynierom-konstruktorom, którzy „nie zawsze wykazują wrażliwość estetyczną, cel swój widzą często tylko w bezbłędnym zwymiarowaniu i są zadowoleni z każdego rozwiązania poprawnego pod względem obliczeniowym”. Natomiast, na ocenę dzieł architektury powinien wpływać zarówno efekt wizualny, jak i poprawność konstrukcyjna.

Przed okresem rozwoju konstruktywizmu większość architektów nie zajmowała się konstrukcją. W XX wieku „w kształtowaniu przedmiotów coraz większego znaczenia nabierała konstrukcja jako czynnik decydujący o nadawaniu formy”. Znanymi popularyzatorami tej idei byli architekci Szkoły Artystycznej Bauhaus. Dyrektor Bauhausu Hannes Meyer głosił, że „czysta konstrukcja jest podstawą i symbolem nowego świata form”, a architekt Bauhausu Mies van der Rohe twierdził, że ”forma jako cel sama w sobie nie istnieje; forma nie jest celem pracy, a jedynie jej rezultatem”. W polskim meblarstwie głosicielem podobnych haseł był architekt Józef Czajkowski. „W jego stylu wybija się na wierzch przesyt niepotrzebną ornamentacją i dochodzą do głosu momenty konstrukcyjne”.

Autor : A Kozikowska

21
Maj

Sammler Journal

   Posted by: Konserwator Tags:

Co nowego w literaturze ?

Oto nowy  Sammler Journal a w nim m.innymi :

Wystawa ” Ze wszystkimi kanonami sztuki od Jugendstilu do Abstrakcji” prezentuje ponad 140 dzieł holenderskiego artysty Johana Thorn Prikker. Najważniejsza część jego prac nie może być jednak zaprezentowana, do nich np należą duże witraże, mozaiki oraz monumentalne malowidła w kościołach i domach prywatnych.

Wystawa w Düsseldorfie (26,03-07,08,2011) daje możliwość zapoznania się z twórczością tego interesującego artysty.

2
Lut

Rebus

   Posted by: Konserwator Tags:

Co to za przedmiot?

co to jest ?

co to jest ?

Wykonany jest z drewna dobrej jakości, musiał mieć dobrą wytrzymałość mechaniczną. Antyki to przedmioty służące ludziom i posiadające sobie właściwe cechy aby spełniać wyspecjalizowane funkcje. W świetle powyższego to ten przedmiot jest Antykiem.

W jaki sposób antyk ten służył ludziom prezentuje historyczna ilustracja.

antyk_papier

dla kłótliwych bab