Archiwum dla kategorii "Słownik"

10
Cze

Singerie

   Posted by: Konserwator Tags: ,

singerie, motyw dekoracyjny przedstawiający sceny zsingerie
małpami (najczęściej ujęte humorystycznie i karykaturalnie),
charakterystyczny dla ornamentyki rokoka
(od franc. singe ‚małpa’)

.

singerie

2
Cze

Rekamiera

   Posted by: Konserwator Tags:

Jacques-Louis David: Julie Récamier leżąca na rekamierze

Jacques-Louis David: Julie Récamier leżąca na rekamierze

Rekamiera (z fr.) , leżanka z dwoma
równej lub różnej wysokości, wychylonymi na zewnątrz

rekamiera

rekamiera

oparciami wzdłuż krótszych boków, a czasami
też nazwa takiej leżanki z jednym oparciem;
w formie i funkcji nawiązywała do leżanek staroż.
Grecji i Rzymu; charakterystyczna dla fr. dyrektoriatu
i empire’u, była najbardziej znanym meblem tych
okresów; rozpowszechniła się na całym świecie;
termin utworzony od nazwiska Mm e Recamier przedstawionej
na takim meblu na obrazie J. L. Davida
(1800 r.).

źr. Izydor Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, ISBN 83-01-13269-8

1
Cze

Styl etruski

   Posted by: Konserwator Tags:

etruski styl, moda w sztuce klasycyst. 2. pot. XVIII w.,
zainspirowana kolorystyką i motywami przejętymi
z malowanych waz gr. czarno- i czerwonofigurowych
attyckich, a także czerwonofigurowych potudniowoitalskich,
znajdowanych w 2. poł. XVIII w. w grobach
kampańskich i etruskich i powszechnie uważanych
za etruskie. Styl ten wzbogacony o motywy ornamentalne
rzym., przejęte gł. z dekoracji groteskowej,
znanej od czasów renesansu z terenów Rzymu
(Domus Aurea Nerona uchodzący za termy Tytusa),
oraz o motywy zaczerpnięte z odkrywanych wówczas
malowideł kampańskich w Pompejach i Herkulanum,
upowszechnił się w Europie, dzięki luksusowym,
bogato ilustrowanym albumom. Najważniejszymi
z nich byty: Recueil d’antiquitśs egyptiennes,
etruscues, grecques, romaines et gauloises autorstwa
C. R de Caylusa;

G.Jacob

G.Jacob

etruski styl rozwinął się we Francji
ok. 1760 r., następnie w Anglii w twórczości R. Adama,
który zaprojektował wiele wnętrz oraz mebli
(np. do pokoju etruskiego w Osterley Park, dla Derby
House i Cumberland House);

W 1787 r. ebenista
fr. G. Jacob zaprojektował i wykonał krzesło wzorowane
na sztuce etruskiej; gust ten modny byt także
w dyrektoriacie oraz znalazł odbicie w twórczości
Ch. Perciera i R F. Fontaine’a;

W Anglii jeszcze w 1.1840-1894 widoczne jest zainteresowanie tym stylem;

Wnętrza w tym guście wykonywano
także w Polsce, np. w pałacu w Wilanowie

źr. Izydor Grzeluk, Słownik terminologiczny mebli, Warszawa: Wydaw. Naukowe PWN, 2000, ISBN 83-01-13269-8